Vizyon ve Misyon


Vizyon

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm ile girişimci ve yenilikçi bir üniversite olarak kurumsal rekabet gücümüzü arttırmak; bölgenin endüstri 4.0 hızlandırıcısı olmaktır.

 

Misyon

Üniversitemizin iç ve dış paydaşlarında endüstri 4.0 ve dijital dönüşüme ilişkin farkındalık yaratarak, dönüşüm süreçlerine destek olmak,  endüstri 4.0 dönüşümünün eğitim, sağlık ve topluma olacak yansımalarını irdelemek, dijital dönüşümün üniversitemizin eğitim, araştırma, hizmet ve yönetsel süreçleri ile bütünleştirilmesini sağlamak, bu kapsamda yürütülen çalışmalarla ekonomik-kültürel ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.