Endüstri 4.0 Koordinatörlüğü Kurulu

Prof.Dr. Asuman ALTAY

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Mali İktisat Anabilim Dalı

Prof.Dr. Hakkı Ogün SERCAN

Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Efendi NASİBOĞLU

Fen Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

Prof.Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI

Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof.Dr. Erdem Erinç SİLİSTRELİ

Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Didem Müge SİYEZ

Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doç.Dr. Elif Buğra KUZU DEMİR

Buca Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç.Dr. Şahin YAVUZ

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı

Doç.Dr. Ahmet ÖZKURT

Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

Doç.Dr. Semih UTKU

Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Lütfiye Özlem AKKAN

İzmir Meslek Yüksek Okulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı