Endüstri 4.0 Koordinatörlüğü Akademik Personel ve Sekreteryası

 

 

Akademik Personel:

Doç.Dr. Emre BİLGİN SARI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Öğr.Gör.Dr. Tolga OLCAYİzmir Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Mekatronik Programı

 

Sekreterya: 

Biltap ÖZTÜRKMEN biltap.akyuz@deu.edu.tr